NOVA FMS
Yeni Nesil Dolandırıcılık Tespit ve Önleme Sistemi


İş dünyasının devam eden dijitalleşmesi, şirketleri her zamankinden daha fazla siber saldırı riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Büyük veri analitiği, bu saldırılara karşı koruma sunma potansiyeline sahiptir. Büyük veri güvenlik analitiği, doğru ve aksiyon tabanlı istihbarat elde etmek için veri toplama, işleme ve analiz süreçlerini içerir. Son yıllarda, güvenlik analizi için karmaşık makine öğrenme algoritmaları gibi çeşitli teknikler ve yöntemler daha etkin ve doğru hale gelmiştir.

NOVA FMS, istatistiksel ve makine öğrenme yaklaşımlarını kullanarak derin, bütünsel ve bağlantılı değerlendirmeyi destekleyen büyük veri güvenlik analitiği platformudur. Anahtar kelimeler olarak, karmaşık anomaliler, siber saldırılar, siber tehditler, siber dolandırıcılık, kullanıcı davranış analizi, analitik kural motoru ve gelişmiş ağ izleme (Web, VoIP ve Netflow verileri) verilebilir.

NOVA FMS platformu, iki tamamlayıcı yaklaşımı birleştirerek yani hem yakın gerçek zamanlı hem de zamanla birikmiş olan yüksek miktardaki Telekom verilerini analiz etmektedir. Platform, bilinen saldırı desenlerini ve anormallikleri kural tabanlı tespit etme imkânı sunarken aynı zamanda, normal kullanıcı davranışlarını öğrenerek her kullanıcının hesabındaki ve çağrı kullanımındaki değişiklikleri ve anormallikleri tespit etmek için gelişmiş makine öğrenimi gerçekleştirir. Kullanıcılara risklerine göre skorlar atar ve dolandırıcılık uzmanlarına potansiyel tehditler ve anormallikleri bildirir. NOVA FMS ayrıca, zengin görselleştirmelerle operasyonel izleme ve veri analiz ortamı sağlar.

NOVA FMS platformunun amacı, dolandırıcılık ve tehditleri tespit etmek için gerçek zamanlı olarak makine öğrenme teknikleri ile büyük veri üzerinde güvenlik analizi yapabilen Akıllı, Çevik ve Ekonomik bir çözüm sağlamaktır. Nova FMS platformu, akıllıdır çünkü makine öğrenimi, kullanıcı profili oluşturma, davranış analizi, tehdit modelleme ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bu yöntemleri birlikte kullanan bir çözümdür. Nova FMS platformu, çeviktir çünkü hazır konektörler ve makine öğrenme tabanlı tehdit modelleriyle hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir. Nova FMS platformu, ekonomiktir çünkü açık kaynaklı büyük veri platformlarıyla hem lisanslama hem de bakım için kabul edilebilir bir maliyetle kurulabilir.

ANAHTAR YETENEKLER

AKAN VERİDE DOLANDIRICILIK TESPİTİ

Siber güvenliğin geleneksel CIA (Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik) modeli, tehdit olarak dolandırıcılığı önlemek için yetersizdir. Telekomünikasyon sektöründeki ücret dolandırıcılığı veya finansal sektördeki kredi kartı dolandırıcılığının hızlı tespitinde, çözümün önemli bir parçalarından biri akan canlı veridir. NOVA FMS, dağıtık, ölçeklenebilir ve akan canlı veri tabanlı bir mimariye sahiptir. Akan ham verinin zenginleştirilmesi yoluyla daha anlamlı bilgilere ulaşma süreci, anlama, arama ve sorgulamayla devam eder. Daha sonra, profil oluşturma, makine öğrenme algoritmaları, tehdit modelleri ve analitik kural motoru aracılığıyla puanlanmış ve etiketlenmiş bir uyarı ile istihbarat bilgisi elde edilir.

Analİtİk Kural Motoru (ARE)

Analitik Kural Motoru (ARE), NOVA FMS içerisinde kurallar oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar. Zenginleştirilmiş verileri ve hesaplamaları kullanarak kural oluşturmak amacıyla tasarlanmış bir Kural Oluşturma Editörü vardır. Bu editör yardımıyla kurallar oluşturulur, devreye alınır, değiştirilir veya silinir.
Kurallar oluşturulduktan sonra, özel bir betik dili ile zenginleştirme ve dönüşüm süreçleri tarafından çalıştırılır. Statik kuralların ötesinde bu yaklaşım ile yeni tehditlere daha hızlı adapte olmak mümkündür. Canlı akan veriyi işleme modeli ile geçmiş ve toplanmış veriyi işleme modeli olarak kural motorunun iki çalışma modeli vardır.

Kullanıma Hazır Verİ Toplayıcılar

NOVA FMS, kullanıma hazır veri toplayıcılara ve bildirim mekanizmalarına sahiptir. Bu sayede, diğer Nova ürünleri ile bir çözüm oluşturabilirler. Örneğin, VoIP Uygulama Güvenlik Duvarı olan Nova V-GATE ve Web Uygulaması Güvenlik Duvarı olan Nova W- GATE ürünleri ile NOVA FMS işbirliği ile VoIP ve Web ortamları için hem toplayıcı ve büyük veride anomali tespit hem de önleme aracı olarak kullanılır.

Görselleştİrme ve Raporlama

Büyük veri güvenlik analitiğinin temel işlevlerinden biri, hızlı ve kolay bir şekilde analiz yapmaya destek olacak bilgiyi sunma ve raporlamadır.
Nova FMS, önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir panolar ve geçmiş raporlar, geçmiş verilere etkin erişim, ad-hoc arama ve adli analiz için tüm verilerin sorgulanma gibi inceleme araçları sağlar.

Makİne Öğrenme Algorİtmaları, Kullanıcı Profİlİ ve Davranış AnalİZİ İLE Anomalİ Tespİtİ

Anomali tespiti, beklenen davranışa uymayan olağandışı kalıpları tespit etmektir. NOVA FMS, yakın gerçek zamanlı olarak minimum yanlış tespitlerle karmaşık anormallikleri, saldırıları ve tehditleri algılamak için önceden işlenmiş veriler üzerinde güvenlik analizlerini ve makine öğrenimi algoritmalarını uygular ve sonuçları ilişkilendirir.

    NOVA FMS, aşağıdaki işlemleri içerir;
  • • Heterojen kaynaklardan gelen olayları ve verileri ilişkilendirme ve desenleri bulma,
  • • Özellik kümesi boyutunu küçültme,
  • • İstatistik ve makine öğrenmeye tabanlı kullanıcı, grup ve uygulama davranış analizi, normal ve anormal davranışı tanımlama, davranıştaki değişim veya anomalileri tespit etme,
  • • Grup davranış analizi, kullanıcıları gruplara ayırma,
  • • Uygulamaya özel anomali tespit,
  • • Farklı katmanlar ve uygulamalar arasında trafik verilerinin ve alarmların ilişkilendirilmesi,
  • • Çevrimiçi ve çevrimdışı güvenlik analitikleri

Alarm ve Bİldİrİm Yönetİmİ

NOVA FMS, yanlış teşhisleri azaltmak ve araştırmayı hızlandırmak için puanlanmış ve etiketlenmiş uyarılar, alarmlar ve esnek bir bildirim mekanizması sunar.

ÖRNEK KULLANIM SENARYOLARI

Telekom Dolandırıcılık ANALİTİĞİ

Çeşitli dolandırıcılıklardan dolayı telekomünikasyon sektöründe 38,1 milyar dolarlık bir kayıp vardır. Büyük hacimli çağrı kayıtlarını işlerken zamanında uyarılmak zor bir görevdir. NOVA FMS, gerçek zamanlı olarak uluslararası gelir paylaşımı sahtekârlıklarının (IRFS, 10,8 milyar dolar), özel telefon numaraları hizmet dolandırıcılığının (3,8 milyar dolar) ve çağrı trafik dolandırıcılığının (Interconnect bypass - 6,0 milyar dolar) tespitine odaklanmaktadır.

VoIP VE WEB UYGULAMALARI ANALİTİĞİ

NOVA FMS, VoIP ve Web uygulamalarının detaylı istatiksel analizini sağlamaya, gerçek zamanlı ve geçmiş anahtar performans ölçümlerini sunmalarına, bu istatistikleri kolayca görünür hale getirmelerine ve ilgili takımların üretkenliklerini arttırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Ekran Görüntüleri ve
Kullanım Demosu

Ürün arayüzlerini incelemek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İNCELE
Image

FMS
Tanıtım Broşürü

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İNCELE

NOVA Tanıtım Filmi

NETAŞ tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik Ürünleri” ve “Pentest Hizmetlerimiz” ile güvendesiniz! Peki nasıl? Tıklayın izleyin...