NOVA Araştırma Merkezi

Siber Güvenlik Alanındaki güncel konularda inovatif ve proaktif yaklaşımlar sunar!


Amaçlarımız;

 • Siber güvenlik alanında çalışan firmalarla bir ekosistem ve know-how işbirliği oluşturmak
 • Değer kazandıracak güvenlik ürünlerini geliştirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve tasarım gruplarına iyi tanımlı, açık ve net gereksinimler sağlamak
 • Trend konuları takip etmek ve mevcut bilgi birikimiz üzerine yeni alanlarda oluşabilecek tehdit ve riskleri inceleyerek hızlı bir şekilde aksiyon almak, güvenlik raporları yayınlamak ve yarışmalar düzenlemek
 • Hem TEYDEB hem de Horizon 2020, ITEA3, Celtic Plus gibi Avrupa Birliği projeleri hazırlamak ve sunmak, proje çıktılarının tanıtımlarını yapmak ve sonuçlarını paylaşmak • VoIP, Web ve Mobil Güvenliği
 • Büyük Veri Güvenlik Analitiği (Veri Madenciliği)
 • IoT ve M2M Güvenliği
 • 4.5/LTE ve VoIP güvenliği Ar-Ge Çalışmaları
 • Güvenlik Zafiyetleri Takibi ve Raporlama
 • Cihaz ve Yazılım Güvenliği Testleri
 • Uçtan Uca Güvenli Haberleşme
 • Mobil Cihaz ve Uygulama Yönetimi
 • Sızma Testleri ve Güvenlik Danışmanlık Servisleri
  • Siber Saldırı İzleme
  • Siber Olaylara Müdahale Takımı
  • Siber saldırı tespit araçları
  • Saldırı sonrası dijital adli analiz (Forensic)
  • Siber Güvenlik Trend Analizi (Cloud,IoT,Mobile, AR/VR vb.)
  • Trafik, Log ve Zararlı Yazılım Analizi
  • Güvenlik Süreçlerinin Geliştirilmesi
  • Zararlı Yazılım Laboratuvarı
  • Mevcut Standartlara Uyum Denetimi (ISO 27001,NIST)

 • Standardizasyon Çalışmaları
  • TSE VoIP Standart Çalışmaları
  • Uluslararası Grup Çalışmaları (IEEE,3GPP)

 • TÜBİTAK TEYDEB ve Avrupa Birliği (Horizon,Itea,Celtic-plus) Ar-Ge Projeleri Hazırlama
 • Projeler için Ön Araştırma ve Gereksinim Analizi Danışmanlığı
 • Yeni Patent Başvuruları ve Bilimsel Makale Yazma


 • Yazılım Geliştirme
  • Telecom Platform Development
  • POSIX System Development
  • Mobile Application Development (Android/iOS)
  • Unix/Linux Networking
  • System Characterization using Multi-variety Statistics C, C++, SOAP, J2EE, JSP, HTML5, JavaScript,CSS3

 • Fokus Protokoller
  • Telecom protocols (SIP, RTP, Radius, Diameter, SNMP, SMTP, Netflow, DHCP, RSTP etc.)
  • WEB protocols
  • Cryptography protocols (TLS,RSA,AES, …)

 • VoIP Güvenliği
  • Toll/Traffic Fraud Detection and Prevention
  • CLI Fraud Detection and Prevention
  • VoIP Monitoring Analysis and Reporting
  • Enterprise Call Policy Regulation Mechanism Design & Improvement

 • Mobil Güvenliği
  • End-to-End Secure Media Security
  • WebRTC Security
  • Secure Voice/Video and Instant Messaging
  • Secure broadcast messaging and group chat
  • Secure file, location and whiteboard sharing
  • Secure vehicle tracking system
  • Web Security
  • Web Threat Detection Techniques
  • Web Threat Protection Techniques
  • Web Services(XML and SOAP)
  • TCP & TLS Offloading
  • Reverse Proxy
  • SSL/TLS Utilities
  • VLAN and Network Management Module

 • Büyük Veri Güvenlik Analitiği
  • Network based Behavioral Anomaly Detection
  • VoIP and Web Packet based Behavioral Anomaly Detection
  • Packet Analysis
  • Session Analysis
  • Big Data Collection
  • Big Data Management
  • Big Data Feature Engineering and Analysis
  • Big Data Sharing
  • NetFlow Data
  • Apache Big Data Tools
  • Logging
  • Load Balancing
  • Security Policy and Rule Management and Optimization
  • Anomaly Detection using Statistical and Machine Learning Methods.
  • Machine Learning Algorithms for supervised and unsupervised learning.

 • Testing
  • Automated testing
  • Stress and Volume Testing
  • Performance Testing
  • Fuzzing Testing (VoIP and Web)


NOVA Tanıtım Filmi

NETAŞ tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik Ürünleri” ve “Pentest Hizmetlerimiz” ile güvendesiniz! Peki nasıl? Tıklayın izleyin...