NOVA Akademi

Sürekli güncellenen uygulama esaslı eğitim altyapımızla sizde bir siber güvenlik uzmanı olabilirsiniz!


NOVA Akademi'de, sektörün siber işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için odaklanmış ve bu alanda eğitimler verilmektedir. NOVA akademi kursları ve sertifika programları, etkili öğrenme yöntemlerini kullanarak uzman eğitmenlerin rehberliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Bu eğitimlerde edinilen beceriler, gerçek dünyadaki durumlarla başa çıkabilmek için katılımcıları hazırlar.

Ağ Güvenliği Eğitimleri
Eğitim Kodu Eğitim Adı Açıklama
TC-01 Ağ Güvenliği Yönetimi Eğitim kapsamında, ağ güvenliğine olabilecek muhtemel saldırılar anlatılacak ve bu saldırılar karşı güvenlik önlemleri öğretilmektedir.
TC-02 Tersine Mühendislik ve Zararlı Yazılım Eğitimin amacı, Zararlı yazılım analiz tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir. Eğitim sonunda tersine mühendislik yöntemleri ile günlük hayattaki şüpheli dosyalar analiz edilebilecektir.
TC-03 Sızma Testleri Eğitimi BT Sistemlerine tıpkı bir hacker gibi saldırı düzenlenen sızma testlerine ait başlangıç seviyesinde bilgi verilmektedir.Eğitim kapsamında temel Linux, ağ ve kullanılan araçlar hakkında uygulamalı senaryolar gerçekleştirilir.
TC-04 Saldırı Tespit ve log Yönetimi Eğitimi Mevcut sistemlere gerçekleştirilen saldırıların izlerini bulmak ve engellemek için kullanılan yöntem ve araçlar anlatılmaktadır. İşletim sistemi, güvenlik cihazları ve diğer log üreten ortamlardan elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği öğretilmektedir.
TC-05 Linux ile Ağ ve Güvenlik Yönetimi Ağ ve güvenlik birimi çalışanlarının Linux’u daha etkin kullanmalarını amaçlayan hızlandırılmış bir eğitimidir. Eğitimde Linux güvenlik denetimleri ve genel kullanım senaryoları işlenmektedir.
TC-06 DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi Üç günlük kurs kapsamında DDOS engelleme yöntemleri kullanılarak farklı tipteki DDOS saldırılarının nasıl önlenebileceği anlatılmaktadır.
Sızma Testi Eğitimleri
Eğitim Kodu Eğitim Adı Açıklama
TC-07 Lisanslı Sızma Testi Uzmanı Sertifika (LPT)Eğitimi Bu sertifika eğitiminde, gerçek olaylardan oluşturulmuş senaryolarla gelişmiş hacking ve Sızma testi uygulamaları gerçekleştirilir. Eğitim sırasında güncel altyapılar, işletim sistemleri ve uygulamalar kullanılır.
TC-08 Sızma Testi Uzmanı (CEH) Eğitimi Sızma Testi Uzmanı Eğitimi,katılımcıları deneyimli güvenlik uzmanlarının seviyesine yükseltmek için detaylı bir sertifika eğitimi programıdır.
TC-09 Ağ Sızma Testi Uzmanı Eğitimi Ağ Sızma Testi Uzmanı eğitimi, tamamen uygulamalı bir eğitim olup en başarılı güvenlik yazılımlarını kullanarak ağ güvenlik testlerinin yapılabilmesini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda her katılımcı güncel ağ sızma testi yöntem ve araçlarını aktif bir şekilde kullanabilir hale gelecektir.
TC-10 Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi Kablosuz ağlara yönelik güncel saldırı yöntem ve çeşitlerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimdir. Bu kursta katılımcılar, kablosuz ağlarda mevcut güvenlik açıklarını saptamayı ve organize wifi saldırılarını kontrollü ve odaklanmış bir şekilde yürütmeyi öğreneceklerdir.
TC-11 Web Güvenliği Sızma Testi Eğitimi Web sunucu sistemlerinin ve web uygulamalarının güvenliği bu kurs kapsamında incelenmektedir. Potansiyel zafiyetler, çözüm yolları ve dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak öğretilmektedir.
TC-12 Kali Kullanarak Sızma Testi Eğitimi Eğitim kapsamında, katılımcıların temel sızma testi metodolojisini, yöntemlerini ve güncel sızma testi araçlarını öğrenmeleri ve kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sırasında gerçek saldırgan profili ile yapılabilecek testler öğretilmektedir.
TC-13 Nessus Zafiyet Analizi Eğitimi Nessus uygulaması kullanılarak zafiyet keşfi, tarama politikaları oluşturma, ağ ve son kullanıcı cihazlarının uyumluluk kontrolleri ve bulguların raporlanması konularını kapsayan eğitim ile çalışanların zafiyet yönetimi alanında gelişimi hedeflenmektedir.
TC-14 Metasploit Framework Eğitimi Metasploit Framework Eğitimi, exploit çeşitlerini ve explot geliştirme tekniklerini uygulamalı olarak içeren bir eğitimdir. Metasploit araçlarının etkin kullanımı, saldırı öncesi ve sonrası yardımcı araçları, zafiyet istismarı(exploiting) sonrası çalışacak kod parçaları(payloadları) ve hedef sistemde yetki yükseltme, ilerleme, iz silme gibi konular gerçek dünyada örneklerle uygulamalı olarak işlenmektedir.
İleri Düzey Siber Güvenlik Eğitimleri
Eğitim Kodu Eğitim Adı Açıklama
TC-15 Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı (CISSP) Eğitimi Bu sertifika eğitimi, sizi birinci sınıf güvenlik sertifikası olan Certified Information Systems Security Professional'ı geçmeye hazırlar. CISSP sertifikasını elinde bulunduran profesyoneller, Tüm genel Siber Güvenlik alanları hakkında derin bilgiye sahip olduklarını ve kurumsal çapta bilgi güvenlik programlarının oluşturulmasında ve görevlerinde liderlik sağlamak için gerekli becerilere sahip olduklarını göstermiş sayılırlar.
TC-16 Güvenli Kod Geliştirme (ECSP) Eğitimi Bu eğitim, yazılım geliştirirken yapılan yanlışlıklar sonucunda oluşan açıklıkları tespit etmek için yazılım kaynak kodu analizi, daha güvenli ve kontrol edilebilir yazılım geliştirmek için gereken mantığı ve pratik bilgiyi aktarma amaçlı olarak yazılım geliştiricilere ve güvenlik denetimi yapan uzmanlara yönelik hazırlanmıştır.
TC-17 Dijital Adli Analiz (Forensic) Eğitimi Eğitimin amacı bilişim suçlarında elde edilen dijital delilleri inceleyebilmek ve saldırlara ait bilgileri çıkartabilmek için gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazandırmaktır.Olay müdahale süreci, dijital delil alma süreci, Dosya sistemleri, bilgisayarın farklı birimlerinden veri çıkartma (RAM, sabit diskler, hafıza kartları), Ağ üzerinde veri toplama, Linux ve Windows sistemlerden veri toplama, açık kaynaklı ve ticari adli analiz araçları.
TC-18 Network Forensics Eğitimi Kablolu ve kablosuz ağlardaki bir olayı ortaya çıkarmak için gereken işlemlerin anlatıldığı bir eğitimdir.Oluşturulan laboratuar ortamında ağ ortamından trafiğin kaydedilmesi uygulamalı olarak öğretilmektedir. Daha sonra ise kopyalanan bu trafik verisi içerisindeki paketlerin çeşitli yazılımlar kullanılarak detaylı incelenmesi eğitimi verilmektedir.
TC-19 Zararlı Yazılım (Malware)Analiz Eğitimi Eğitim kapsamında, statik ve dinamik analiz yöntemleri kullanılarak bir uygulamanın zararlı yazılım olup olmadığı tespit edilmektedir. Mevcu zararlı yazılımların kullandığı yöntemler kursa kapsamında katılımcılara öğretilmektedir.
TC-20 Sınır Güvenliği (Firewall/IDS/IPS,SIEM) Eğitimi Sınır güvenliği eğitiminde BT sistemlerinde kullanılan güvenlik cihaz ve yazılımlarının konumlandırılması, yapılandırma ayarları, atlatma yöntemleri ve bilinen zafiyetleri anlatılmaktadır.
Kurumsal Güvenlik Eğitimleri
Eğitim Kodu Eğitim Adı Açıklama
TC-21 Siber Saldırılara Müdahale Eğitimi Kurum bünyesinde kurulması zorunlu hale gelen Siber Olaylara Müdahale Ekibi-SOME ekiplerine yönelik hazırlanmış bu eğitimde katılımcılara SOME görevleri, rol ve sorumlulukları, olay anında müdahale süreci, gerekli araç ve yönetmlerin kullanımı konuları anlatılmaktadır.
TC-22 Yöneticiler İçin Siber Güvenlik Bu eğitimde, kurum yöneticilerinin siber güvenlik perspektifinden bakarak terminolojiyi öğrenmesi, siber olay çeşitlerini kavramısı, gerekli süreçlerin takibi ve yönetilmesi gibi konular anlatılmaktadır.
TC-23 Veritabanı Güvenliği Eğitimi Eğitim kapsamında, diğer sistemlerde olduğu gibi en kiritik bilgilerin bulunduğu veritabanlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler, saldırı çeşitleri, uygulanması gereken denetim maddeleri ve saldırı sonrası yapılması gerekenler öğretilmektedir.
TC-24 Sanallaştırma Güvenliği Eğitimi Kurum içerisinde kullanılabilecek tüm sanallaştırma platformlarına yönelik gerçekleştirilebilecek siber saldırı senaryolarının işlendiği bu eğitimde amaç birden fazla sistemin aynı yerde bulunduğu sanallaştırma platformunun güvenlğini sağlamak ve gerekli güvenlik en iyi yaklaşımlarına göre yapılandırılmasını öğretmektir.


Bilgi Istek Formu

Eğitimler Hakkında Taleplerinizi İletebilirsiniz

Nova Siber Güvenlik Çözümleri

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912
Kurtköy-Pendik / İstanbul
Telefon: +90 (216) 522 20 00
Faks: +90 (216) 522 22 22

info@novacybersecurity.com


NOVA Tanıtım Filmi

NETAŞ tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik Ürünleri” ve “Pentest Hizmetlerimiz” ile güvendesiniz! Peki nasıl? Tıklayın izleyin...